fbpx

Правила за използване на сайта на Българска Чаена Компания ООД

Уважаеми Клиенти,
Прочетете посочените на тази страница общи условия за ползване на сайтаhttps://www.bulgarianteacompany.com/ , тъй като те съдържат важна информация за взаимоотношенията, правата и отговорностите между Вас като Клиент и Българска Чаена Компания ООД като Собственик на настоящия сайт. Ползването на услугите на този сайт по какъвто и да е начин означава, че Клиентът е съгласен и приема да спазва настоящите условия. Ако Вие не сте съгласни с тези условия, моля не ползвайте услугите на сайта //www.bulgarianteacompany.com/

Българска Чаена Компания ООД е собственик на сайта //www.bulgarianteacompany.com/ и като такъв предоставя на Клиента достъп до цялата налична информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Важно е да знаете, че цялото съдържание на този сайт, вкл. текст и изображения попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Клиентът има право да ползва информацията от него единствено за собствени цели и с нетърговска цел. Използването на материали за други цели може да бъде осъществявано от Клиента само с изричното писмено съгласие от страна на Българска Чаена Компания ООД.

Клиентът може да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава продукти чрез този сайт. Той има право да разглежда информация за предишно направени негови поръчки и да редактира предоставените от него лични данни, но само при условие, че е регистриран и има създаден собствен профил в сайта. Каквито и да било промени по сайта и ползването му в противоречие с настоящите Условия за ползване от Клиента са забранени. Всякакви умишлени действия от Клиента, които биха  възпрепятствали нормалното  и правилно функциониране на сайта са наказуеми.

Поръчка, доставка и заплащане на стоки от сайта на Българска Чаена Компания ООД

Собственикът предоставя наличните в този сайт продукти от в съответствие с нормативните актове на Република България. Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите когато Клиентът е посочил некоректна или непълна информация за контакт, вкл. имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока.
Въпреки че посочването на телефонен номер на Клиента при регистриране или при поръчка без регистрация не е задължително изискване, липсата му дава право на Собственика да откаже да изпълни поръчката му без да го уведомява и без да носи отговорност за това.

Българска Чаена Компания ООД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи избор на продукти от сайта в резултат на причини, свързани с настройките на уеб-браузъра му, забрана на изпълнение на скриптове, забрана на приемането на cookies и т.н. При такива случаи е възможно да бъде отказано съдействие.
При възникване на технически проблеми от страна на //www.bulgarianteacompany.com/, които възпрепятстват нормалния избор на продукти, Собственикът се задължава да предприеме мерки и да ги отстрани в най-кратки срокове, както и да приеме поръчката на клиента по друг начин.
Собственикът предоставя на Клиента възможност за заплащане на продуктите, поръчани от настоящия сайт чрез услугата Наложен платеж, като това означава, че цената им заедно с куриерската услуга трябва да бъде заплатена на куриер СПИДИ при доставката им. При отказ да се заплати тази цена продуктите няма да бъдат предадени на Клиента.
Собственикът подготвя и опакова продуктите в подходящ за транспортиране вид до Клиента от страна на куриера. Той обаче не носи отговорност пред Клиента, когато продуктите биват повредени по вина на куриера или трети лица в резултат на което последният не може да разполага с тях във вида, в който ги е поръчал. Българска Чаена Компания не носи отговорност за забавяне на доставката до Клиента по вина на куриера или трети лица.
Цени на продуктите в сайта на Българска Чаена Компания ООД и издавани документи
Цената на продуктите от сайта са за един брой и включват ДДС.
В цената не се включват разходите по транспортирането на продукта до Клиента от куриер на СПИДИ (ако такива разходи ще бъдат направени). Тези разходи са описани в меню Обслужване на клиенти /Тарифата за куриерски услуги/. Цените на всеки един продукт могат да бъдат променяни от Собственика по всяко време и без предизвестие.
Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт в случай, че обявената цена не съответства на актуалната такава по каквато и да било причина. В такива случаи Собственикът ще уведоми Клиента за несъответствието, но не му дължи компенсация.
За всяка поръчка Собственикът издава необходимите документи удостоверяващи покупката съгласно изискванията на българското законодателство. Разходите свързани с коригиране на информация по тези документи са за сметка на страната, по чиято вина е допусната съответната грешка.

Отказ и връщане на закупени продукти от сайта на Българска Чаена Компания ООД

Съгласно чл. 55 от ЗЗП, Клиентът има право да върне закупен продукт без да посочва причина за това и без да дължи неустойки и обезщетения в срок от 14 след заплащането и получаването на пратката. В този случай, Собственикът е длъжен да възстанови на Клиента стойността на заплатените продукти в срок от 30 календарни дни считано от момента, в който Клиентът е заявил отказа си от тях. Клиентът е задължен да информира Българска Чаена Компания ООД за своето намерение да върне закупените продукти или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, телефон, форма за контакт, или други) в рамките на посочения срок. Разходите за транспортиране на продуктите до офиса на Българска Чаена Компания ООД са за сметка на Клиента.
Собственикът има право да откаже връщането на закупените продукти, ако те са върнати от Клиента без необходимите документи издадени при покупката (вкл. фактура/стокова разписка, касова бележка) или ако са повредени или с нарушен външен вид.

Клиентът има право да откаже да приеме доставените продукти във всеки от следните случаи без да дължи обезщетение:

  • ако има разлика в цената на продукта спрямо договорената в момента на подаване на поръчката и той предварително не е уведомен за това
  • ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по продукта или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока подписан от куриера;
  • ако доставеният продукт не съответства на поръчания от него;
    При всеки от гореизброените случаи и ако стоката е била платена предварително, Собственикът възстановява платените от Клиента суми в срок от 30 календарни дни считано от момента на заявяване на отказа. Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването ѝ, Клиентът заплаща разходите по транспортирането на стоката до адреса на клиента и обратно до офиса на Собственика.

Информация за продуктите на сайта на Българска Чаена Компания ООД

За всяка от стоките/продуктите на този сайт е посочена информация за нейните характеристики, изображения и съставки .
Българска Чаена Компания ООД се стреми да поддържа тази информация възможно най-актуална, но не се ангажира с отговорности относно нейната пълнота. Ето защо при нужда и поискване от страна на Клиента Българска Чаена Компания ООД ще издири и предостави възможно най-пълна допълнителна информация за определена стока/продукт доколкото това е възможно. Техническите параметри и външният вид на всеки продукт в сайта могат да бъдат променяни от страна на производителя на стоката без предизвестие и тогава е възможно да възникнат ситуации, при които посочената на сайта текстова информация да е непълна. В такива случаи Собственикът ще актуализира данните за продукта, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.
Собственикът не носи никаква отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи, причинени на Клиента, свързани с ползването на информация за продуктови параметри от този сайт.

Политика за използване на „бисквитки“ на сайта на Българска Чаена Компания ООД

За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването, онлайн магазина //www.bulgarianteacompany.com/ използва „бисквитки“. Те са два вида: генерирани от платформата на онлайн магазина и генерирани от външни услуги, използвани от платформата на //www.bulgarianteacompany.com/

GDRP – Защита на лични данни от Българска Чаена Компания ООД

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (GDRP) относно защитата на личните данни въвежда още по-строги правила, които имаме готовност да приложим изцяло и да гарантираме неприкосновеността на Вашите лични данни.
   Бихме искали да Ви информираме, че ние събираме и използваме лична информация и личните Ви данни, спазвайки новия Общ регламент на Европейския съюз относно защитата на данните, който се прилага от 25 май 2018 г. 

Използваме тази информация с цел по-добре да разберем потребности Ви и да за да обслужваме по-ефективно. Личните Ви данни се събират, обработват и предават до степен, която е съвместима с тези цели и при спазване на принципите за честност и законосъобразност.

Обработваме Вашите данни, защото това е необходимо за реализиране на договора за покупко-продажба, който имаме с Вас и който приемате да сключите с нас, когато се регистрирате в нашия интернет магазин и когато се съгласявате с Общите условия и правите своята поръчка за покупка.

За да може да приемем и обработим Вашата поръчка коректно е необходимо да ни предоставите следните лични данни:

– Име и фамилия

– Адрес за доставка

– Телефон за връзка

– Електронна поща 

Ние ще използваме Вашите данни (получени онлайн или по телефона, когато правите лично поръчката си), за администриране на Вашата регистрация като потребител, за управление на Вашите покупки на продукти както и за отговаряне на Ваши запитвания. 

Изброените по-горе лични данни, които сте предоставили  няма да се обработват и използват за други цели, нито да се предоставят в каквато и да било форма на каквито и да било трети лица, освен по разпореждане на закона.

Ако Вие, като заинтересовано физическо лице желаете да получите повече информация за обработването на личните си данни или да упражните своите индивидуални права по тяхното ползване и защита, може да се свържете с нас на посочените телефони и мейл адрес. Важно е да знаете, че  Вие имате правото на достъп, коригиране и/или изтриване на личните Ви данни от интернет магазина на Българска Чаена Компания ООД. Ако искате това да се случи се свържете с нас, за да изпълним Вашето желание.

Съхраняване и ползване на лична информация от Българска Чаена Копмания ООД

Ние съблюдаваме правилата за неприкосновеност на Вашите лични данни.
Ние събираме и използваме лична информация с цел по-добре да разберем Вашите потребности и да Ви обслужваме по-ефективно. В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, този сайт може да извлича данни за Вас посредством техники за автоматично събиране на данни (web beacons, cookies, вградени препратки и др.) Информацията, която събираме ни помага да Ви обслужваме по-качествено в различни ситуации, можем да я ползваме например за:
 да Ви съдействаме, когато правите поръчка;
 да комуникираме с Вас по теми, свързани с нашите продукти;
 да Ви информираме за нови продукти и промоции;
 да избираме съдържание, което считаме, че е полезно за Вас и ще ви помпогне при избора на продукти от сайта ни.

Ние правим всичко възможно, за да заслужим Вашето доверие, и за да защитим личните Ви данни, съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Във връзка с това Ви уверяваме, че никога няма да дадем или продадем Ваша лична информация на трети лица за каквито и да било цели несъвместими с разпоредбите на закона.

Допълнителна информация

Българска Чаена Компания ООД притежава собствеността върху сайта //www.bulgarianteacompany.com/ от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.
Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), Българска Чаена Компания ООД предоставя информация за компанията, както следва:

Българска Чаена Компания ООД

Административен Адрес:
гр.София 1330
Бул.акад.Иван Гешев 2Е
Бизнес Център Сердика
Блок 1, офис 208
Телефон:
тел.: 024922316
Банкова сметка:
Банка: Уникредит Булбанк АД, клон Хемус
IBAN: BG75UNCR70001518952178
BIC: UNCRBGSF

Промяна на условията за ползване на настоящия сайт

Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни от Българска Чаена Компания ООД по всяко време и без да е необходимо да се информират клиентите.
Датата на последната промяна се отбелязва в края на тази страница. Съветваме ви да посещавате и прочитате настоящата страница, тъй като тя може да ви касае пряко.
Последна редакция: 21.05.2021 год.

en_GB